Ecigg och husdjur samt passiv rökning

Regeringen har nu röstat igenom rökförbudet som även omfattar ecigg. Anledningen bakom detta beslut är att människor ska kunna arbeta och vistas på platser utan att ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning.

Men hur är det när man har husdjur? Om man ser till realiteten utsätts husdjur idag oftare för rök. Detta i och med att många ofta röker i sina hem. Eftersom våra husdjur inte har samma möjlighet att säga ifrån eller gå iväg kan det bli problematiskt.

Hur påverkar det våra fyrfotade bästa vänner?

Hundar har exempelvis ofta använts inom forskning i och med att deras patologi ofta påminner om människans. Kan ecigg råda bot på den passiva tobaksrökningen husdjuren utsätts för?

Man har vid forskning sett att passiv rökning ökar risken för hundar att drabbas av lungcancer med 60%.

Det finns fler risker att utsätta sitt husdjur för passiv rökning. Exempelvis kan nosens känslighet sjunka avsevärt. Även partiklar kan fastna i pälsen som följer med ner i matsmältningen när djuret tvättar sig.

Man har sett att ecigg

Producerar lång färre farliga och cancerogena ämnen. Det kan vara ett mycket bra alternativ för den med husdjur.

Genom att sluta röka och börja använda ecigg istället utsätter man både sig själv, sin omgivning och sitt husdjur för mindre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Tobaksrökning syftar till att tillgodose ett nikotinbehov. Det finns då varianter som är enkla att byta till och som eliminerar de direkt hälsovådliga ämnena.

Ecigg är inte helt ofarligt. Men genom att byta till ecigg så slipper man många cancerogena ämnen som tobaksrökning har.

Man har i studier visat att ecigg producerar lång färre giftiga aerosoler, jämfört med tobaksrökning. Detta skonar din omgivning mot farliga partiklar.

Bytet från tobaks cigg till en elcigg är enkelt och det finns mycket vägledning att få för dig som är nyfiken.